Wyborcza.pl

Droga do domu. Adopcje w Polsce i na świecie

Autor: Danuta Pawłowska | 06.02.2017

W domach dziecka w Polsce przebywa prawie dwadzieścia tysięcy podopiecznych. Tylko 500 z nich to sieroty, a 4 tys. to dzieci niepełnosprawne lub przewlekle chore.

  • Każdego roku około 3 tys. dzieci jest adoptowanych i znajduje nowy dom;
  • w pierwszej połowie 2016 r. 1660 dzieci zostało adoptowanych, z tego 146 przez rodziny zamieszkałe za granicą;
  • adoptować można osobę niepełnoletnią, ale jeśli dziecko skończyło 13 lat, to musi samo się zgodzić na przysposobienie.

Adopcja zagraniczna jest możliwa dopiero wtedy, jeśli to jedyny sposób na zapewnienie dziecku odpowiedniego środowiska rodzinnego. Dyskusja rozgorzała, kiedy minister Rafalska odsunęła od tych procedur jeden z ośrodków adopcyjnych. O adopcji zawsze decyduje sąd rodzinny, biorąc pod uwagę najlepszy interes dziecka.

Mapa jest interaktywna. Najedź na kraj aby odczytać dane.

Od 2003 r. ponad 4 tys. dzieci zostało adoptowanych przez rodziny z zagranicy. Najwięcej podopiecznych polskich domów dziecka trafiło do Włoch (2,5 tys.) i do Stanów Zjednoczonych (prawie 700). Najczęściej zagraniczne rodziny adoptują dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Nie ma statystyk, które mówią, jaka część tych przysposobień dotyczyła adopcji dzieci przez krewnych z polskimi korzeniami.

Wykresy są interaktywne. Najedź na słupek aby odczytać dane.

Według oficjalnych statystyk od końca lat 60. do adopcji zagranicznych trafiło prawie 400 tys. dzieci, najwięcej z nich pochodziło z Chin (ponad sto tys.) i z Rosji (prawie 50 tys.). Natomiast kraje, z których pochodzą rodziny najczęściej przyjmujące dzieci z zagranicy, to Stany Zjednoczone (ponad 400 tys.) i kraje Europy Zachodniej (300 tys.).

Mapa jest interaktywna. Najedź na kraj aby odczytać dane.

Aby dziecko miało szansę na nową rodzinę, musi mieć uregulowaną sytuację prawną. To oznacza zrzeczenie się przez żyjących rodziców biologicznych władzy rodzicielskiej lub pozbawienie ich tej władzy przez sąd. Osoby, które są gotowe adoptować dziecko lub dzieci, muszą się przygotować na wielomiesięczną lub nawet kilkuletnią procedurę, szkolenia, szczegółowe wywiady i oczekiwanie na dziecko. Koordynacją tego procesu zajmują się ośrodki adopcyjne w całej Polsce.

Mapy są interaktywne. Najedź na województwo aby odczytać dane.

Pokaż komentarzeDodaj komentarz