Wyborcza.pl

Dzień Dziecka - a gdyby w Polsce była tylko setka dzieci?

Autor: Danuta Pawłowska | 01.06.2017

Ponad 7 mln Polaków ma mniej niż 19 lat, dzieci i młodzież stanowią więc około 20 proc. społeczeństwa. Według prognoz demograficznych w 2035 r. będzie to już tylko 15 proc. ludności.

  • W tym roku urodzi się w Polsce 380 tys. dzieci;
  • dziewczynkę czeka średnio 81 lat życia, a chłopca 73 lata;
  • większość dzieci mieszka z obojgiem rodziców.

A co by było, gdyby w Polsce było tylko 100 dzieci? Przekalkulujmy dane statystyczne i informacje opisujące 7 mln młodych ludzi na sto osób.

75 dzieci z naszej setki mieszka z obojgiem rodziców, 15 tylko z mamą, troje tylko z ojcem, sześcioro z kimś innym z rodziny, a jedno zupełnie poza swoją biologiczną rodziną. Na wsi mieszka 45 dzieci, w mieście 55, a w bloku 40. Z tej setki da się utworzyć jedną klasę w szkole podstawowej (30 osób), siódemka jest uczniem gimnazjum i tyle samo chodzi do szkoły ponadgimnazjalnej, która kończy się maturą. Aż siedmioro nie ma żadnej książki w domu.

Najlepiej przebadana i opisana grupa to właśnie młodzież szkolna. Według badania CBOS „Młodzież 2016” 76 proc. nastolatków pomaga w domu, ponad połowa uczniów ostatnich klas ponadgimnazjalnych pracuje w wakacje i średnio mają do swoje dyspozycji około 300 zł miesięcznie. Trzy czwarte uważa się za patriotów. Prawie 70 proc. uczniów uważa, że zna język obcy na tyle, aby porozumieć się z obcokrajowcem. Najpewniej jest to język angielski, którego uczy się 95 proc. dzieci w wieku szkolnym. Prawie wszyscy uczniowie mają komputer (99 proc.) i smartfona (92 proc.).

Życie nastolatków nie jest jednak takie grzeczne i łatwe. Według unijnej agencji ds. narkotyków i zwalczania narkomanii 83 proc. szesnastolatków w Polsce zna smak alkoholu, a co drugi palił papierosy. Do prób z narkotykami przyznaje się co czwarty nastolatek, a leki na uspokojenie brał co piąty. Kondycja fizyczna również pozostawia wiele do życzenia. Co piąty uczeń ma nadwagę, skacze bliżej i biega wolniej niż jego rodzice, kiedy byli w tym samym wieku.

Na całym świecie jest prawie 2,5 mld dzieci, to około 30 proc. wszystkich ludzi. Prawie dwa miliardy młodych ludzi mieszka w krajach rozwijających się, a miliard żyje w biedzie. A gdyby na świecie też była tylko setka dzieci?

Chłopców jest 52, a dziewcząt 48. W Azji mieszka 60, w Afryce 14, a 11 w Europie, 14 w obu Amerykach i jedno w Australii. W rodzinie chrześcijańskiej wychowuje się 31 dzieci, 23 to muzułmanie, 16 ateiści, 15 hindusi, siedmioro jest wyznania buddyjskiego, tylko samo utożsamia się z jeszcze inną religią, a jeden jest Żydem. Półtora miliarda dzieci jest w wieku szkolnym, czyli ma 6-18 lat, ale z powodu biedy 121 mln z nich nie ma szans na naukę.

Pokaż komentarzeDodaj komentarz