Wyborcza.pl

Gdzie w Europie absolwenci mają pracę?

Autor: Bartosz Chyż | 06.10.2016

Półtora miliona studentów w Polsce zaczęło właśnie nowy rok akademicki, jak się przedstawiają dla nich perspektywy zawodowe?

  • młodzi, wykształceni Europejczycy nadal odczuwają skutki kryzysu - tylko trzy czwarte z nich ma pracę

  • w najgorszej sytuacji są absolwenci z krajów śródziemnomorskich

  • w Polsce sytuacja prawie się nie zmienia

Patrząc na dane dotyczące zatrudnienia absolwentów studiów wyższych, można stwierdzić, że Europa wciąż jest pogrążona w kryzysie. W 28 krajach Unii Europejskiej niecałe 75 proc. absolwentów w wieku 20-34 lata ma pracę. Jest to o 4 pkt proc. mniej niż przed siedmioma laty, kiedy kryzys się dopiero zaczynał.

Najgorzej sytuacja wygląda w krajach południowych, najbardziej dotkniętych przez kryzys: Grecji, Włoszech, Hiszpanii. W każdym z nich wskaźnik zatrudnienia wśród absolwentów zmniejszył się o kilkanaście punktów procentowych. W Grecji, gdzie sytuacja młodych jest zdecydowanie najgorsza, pracuje tylko 59 proc. osób z wyższym wykształceniem. W Polsce sytuacja uległa nieznacznej poprawie (o 0,3 pkt proc.). Łącznie poziom zatrudnienia w porównaniu z czasami sprzed kryzysu poprawił się tylko w 8 spośród 28 państw UE.

Z drugiej strony, sytuacja na rynku pracy w UE dla nowych absolwentów wydaje się poprawiać. W całej Europie wśród absolwentów, którzy uzyskali dyplom w przeciągu od roku do trzech lat, zatrudnienie ma ponad 81 proc. Najwięcej, bo prawie 97 proc. - na Malcie. Dalej są Niemcy i Szwecja. W Grecji jednak na pracę może liczyć tylko co drugi niedawny absolwent.

Lepiej na rynku pracy radzą sobie absolwenci mężczyźni - prawie 90 proc. z nich ma pracę. Wśród kobiet tylko 81 proc.

Jak zauważa Międzynarodowa Organizacji Pracy (ILO) w swoim ostatnim raporcie poświęconym młodym na rynku pracy z wiekiem rośnie współczynnik NEET, czyli osób nie pracujących, nie uczących się i nie szkolących się (not in employment, education or training). W badanych krajach rozwiniętych w grupie 15-19 lat status NEET miało 7 proc. osób. W grupie wiekowej 20-24, było to już 18 proc. Jednak w grupie 25-29 lat wskaźnik ten wynosił już 21 proc. Według ILO oznacza to, że brak jakiejkolwiek aktywności dotyka zarówno młodych z niskimi kwalifikacjami i niskim osiągnięciami edukacyjnymi ale także absolwentów próbujących wejść na rynek pracy.

Pokaż komentarzeDodaj komentarz