Wyborcza.pl

Ilu uchodźców znalazło w Polsce schronienie?

Autor: Danuta Pawłowska | 02.03.2017

​Polska to nie jest dobry kraj dla uchodźców. Tylko 2 proc. wniosków zostaje rozpatrzonych pozytywnie.

  • Od początku lat 90. Polska przyznała status uchodźcy ponad 4 tys. cudzoziemców. Najwięcej z nich to obywatele Rosji;
  • w pierwszej połowie 2016 r. status uchodźcy uzyskały w Polsce 44 osoby;
  • w całym 2016 r. roku wnioski złożyło 12 tys. osób.

Status uchodźcy może zostać przyznany osobie, której w kraju pochodzenia grożą prześladowania z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do jakiejś grupy społecznej. W 2016 r. takich wniosków wpłynęło do Urzędu ds. Cudzoziemców 12 tys., tyle samo co rok wcześniej. Większość dokumentów złożyli obywatele Rosji (9 tys.), głównie narodowości czeczeńskiej. A najwięcej próśb o nadanie statusu uchodźcy odebrała straż graniczna w Terespolu.

W sumie w całym roku 390 osób spełniło warunki otrzymania jednej z form ochrony - uzyskania statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub pobytu tolerowanego, ponadto 177 osób otrzymało zgodę na pobyt ze względów humanitarnych. Ochronę otrzymało w ubiegłym roku 129 Rosjan, 97 obywateli Ukrainy, 43 cudzoziemców z syryjskim paszportem i 18 z irackim.

Jednak przeważająca część spraw o przyznanie ochrony międzynarodowej jest umarzana, ponieważ cudzoziemcy nie są zainteresowani dalszym pobytem w Polsce oraz oczekiwaniem na decyzję i wyjeżdżają na Zachód. Od 1992 r. polscy urzędnicy rozpatrzyli w sumie 150 tys. wniosków osób szukających schronienia.

Mapa jest interaktywna. Najedź na kraj i odczytaj wartość.

Najwięcej pozytywnych decyzji Urzędu ds. Uchodźców zostało wydanych w przypadku obywateli Rosji. Od 1992 r. status uchodźcy otrzymało ponad 2 tys. Rosjan, 426 Syryjczyków, 390 obywateli Bośni i Hercegowiny, 248 Białorusinów oraz 232 Somalijczyków.

Mapa jest interaktywna. Możesz ją przesuwać, powiększać. Po najechaniu na linię zobaczysz dane.

Pokaż komentarze (2)Dodaj komentarz