Wyborcza.pl

1826 dni prezydentury Komorowskiego w pięciu infografikach

Autor: Karolina Polakowska, Bartosz Chyż | 06.08.2015

Od ustaw, przez generałów po ordery. Jak wyglądała prezydentura Bronisława Komorowskiego na tle jego poprzedników?

Materiał dotyczy okresu od 6 sierpnia 2010 do 6 sierpnia 2015. Nie uwzględnia czasu, gdy Bronisław Komorowski wykonywał obowiązki prezydenta jako Marszałek Sejmu.

Podczas swojego urzędowania prezydent podpisał niemal 950 ustaw, cztery zawetował, a 16 skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Ostatnią z nich była  mała ustawa reprywatyzacyjna dotycząca Warszawy. Przygotowując ją, rząd próbował ograniczyć dziką reprywatyzację, czyli automatyczne zwroty wszystkich nieruchomości (poza drogami i cmentarzami), które po 1945 r. odebrał właścicielom dekret Bieruta.

Dla porównania - Lech Kaczyński zawetował 18 ustaw, a Aleksander Kwaśniewski przez dwie kadencje - 34. Komorowski zgłosił 27 inicjatyw ustawodawczych, Kaczyński przez niepełną kadencję miał ich o 21 więcej, a Aleksander Kwaśniewski - w sumie 42.

Najedź na słupki, by zobaczyć liczbę podpisanych ustaw

Wśród kompetencji prezydenta jest także nadawanie stopni generalskich, wojskowych, policyjnych, a także w innych służbach, np. w wywiadzie. Podczas pięciu lat Komorowski stopnie generalskie (lub równorzędne) nadał 132 razy. Najwięcej - po 32 - w 2011 oraz w 2015 r., kiedy to przyspieszył ich wręczenie wojskowym. Zamiast zwyczajowo wręczyć je 15 sierpnia, w Dniu Wojska Polskiego, prezydent ze względu na "kalendarz polityczny" promował generałów już 1 sierpnia.

Komorowski nominował także niemal 2 tys. sędziów i 4 tys. profesorów. Najwięcej w naukach technicznych - 625, humanistycznych - 623 i medycznych - 606.

Najedź na wykres, by zobaczyć liczbę nominacji sędziowskich i profesorskich w poszczególnych latach

Stosunkowo niechętnie korzystał z innej przysługującej mu prerogatywy - prawa łaski. Darował lub łagodził karę zaledwie co piątej wnioskującej o to osobie. Spośród prezydentów po 1989 r. (nie uwzględniając Wojciecha Jaruzelskiego) nieznacznie surowszy był tylko Lech Kaczyński. Jak w swojej analizie pokazuje serwis Mamprawowiedziec.pl, Komorowski częściej korzystał z przysługującego mu prawa na początku kadencji. W 2010 r. darował karę co trzeciemu wnioskującemu, w bieżącym roku - tylko co siódmemu.

Najedź na wykres, by zobaczyć liczbę ułaskawień

Prezydent odbył też 108 podróży zagranicznych i 357 krajowych. Przyjął też 141 gości zagranicznych (głów państw i szefów rządów), najwięcej w 2013 i 2014 r. - 86.

Szczegółową  analizę podróży prezydenta znajdziesz na BIQdata w przyszłym tygodniu.

Prezydent Komorowski przez pięć lat przyznał też prawie 500 tys. odznaczeń. Wśród nich było 38 tych najważniejszych, czyli Orderów Orła Białego. Lech Wałęsa przyznał ich 40, Aleksander Kwaśniewski (przez dwie kadencje) - 68, a Lech Kaczyński - 29. Dodatkowo prezydent Komorowski wręczył 41 Orderów Odrodzenia Polski (najwyższej klasy, czyli Krzyż Wielki).

Od dziś nowe ustawy będzie podpisywał (bądź wetował) nowo zaprzysiężony prezydent Andrzej Duda.

Pokaż komentarzeDodaj komentarz