Wyborcza.pl

Sprawdź, jak będzie wyglądał plan lekcji twojego dziecka po reformie edukacji

Autor: Danuta Pawłowska | 26.01.2017

Ministerstwo Edukacji Narodowej ujawniło właśnie ramowe plany nauczania dla ośmioletnich szkół podstawowych i czteroletnich liceów.

  • Przez pierwsze 3 lata nauki nie zmieni się układ godzin lekcyjnych w porównaniu do obecnego planu;
  • do tej pory ramowe programy były rozpisane na trzyletnie cykle nauki, teraz plan jest szczegółowy dla każdej klasy;
  • w czteroletnim liceum na przedmioty rozszerzone przeznaczonych będzie w sumie 20 godzin w całym toku nauki, to o 30 proc. mniej niż teraz.

Przedstawiamy plan lekcji dla ucznia od 1. klasy szkoły podstawowej do końca czteroletniego liceum. Plan jest hipotetyczny, ale oparty na ramowych planach z MEN. Uwzględniliśmy tylko przedmioty obowiązkowe, dla chętnych jest jeszcze religia, etyka i wychowanie do życia w rodzinie.

Infografika jest interaktywna, najedź na poszczególne lekcje aby odczytać dane. Możesz też z legendy wybrać przedmiot.

W liceum mimo wydłużenia o jeden rok nauki położono mniejszy nacisk na przedmioty rozszerzone, czyli te, które najbardziej ucznia interesują. Przedmioty rozszerzone zdaje się na maturze, są brane pod uwagę przy rekrutacji na studia. Do tej pory, w ciągu trzech lat nauki było tych pogłębionych zajęć 30 godzin lekcyjnych, a teraz przez cztery lata przeznaczono tylko 20 godzin.

Nie będzie już wiedzy o kulturze, ale za to dyrektor szkoły zadecyduje czy jedną godzinę tygodniowo przeznaczyć na lekcję plastyki, muzyki czy filozofii.

Infografika jest interaktywna, najedź na poszczególne lekcje aby odczytać dane. Możesz też z legendy wybrać przedmiot.

Jeśli uczeń po podstawówce wybierze naukę w liceum ogólnokształcącym, to w sumie przez 12 lat edukacji będzie mieć 1280 lekcji języka polskiego, to o 40 mniej niż jego koledzy kończący szkołę przed reformą. Nieznacznie zwiększy się liczba godzin języków obcych, a o dziesięć spadnie suma lekcji matematyki. Przybędzie zajęć z historii i wiedzy o społeczeństwie, w sumie pula zwiększy się o 177 godzin lekcyjnych.

Samorządy już przymierzają się do reorganizacji szkół w swoich rejonach. Do końca marca będzie wiadomo, które gimnazja przekształcą się w podstawówki, technika lub szkoły branżowe, które połączą się z liceami, a które zostaną wygaszone za 2 lata.

Sprawdź, jak świetnie radzą sobie polscy gimnazjaliści w międzynarodowych testach PISA.

Pokaż komentarze (34)Dodaj komentarz