Wyborcza.pl

Od zakończenia II wojny światowej USA wspierają finansowo cały świat. Jednak Polska nie jest znaczącym beneficjentem tej pomocy

Autor: Danuta Pawłowska | 05.07.2017

W 1946 r. Stany Zjednoczone wsparły świat kwotą 753 mln dol. W 2014 r. pomoc ekonomiczna wynosiła już 10 mld dol., a do tego trzeba dodać pół miliarda z tytułu pomocy militarnej. Celem Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego (USAID) jest pomoc innym państwom w podnoszeniu się z klęsk żywiołowych, walki z biedą i wprowadzania demokratycznych zmian.

  • od 1946 r. Polska otrzymała pomoc ekonomiczną o wartości - po uwzględnieniu inflacji - 6 mld dol.;
  • militarne wsparcie naszego kraju przez Stany miało wartość 5,8 mld. dol.;
  • przez ponad pół wieku USA wsparły inne kraje kwotą 400 mld dol.

USAID działa od 1961 r. na mocy rozporządzenia prezydenta Kennedy’ego, ale jej początki sięgają lat 40. ubiegłego stulecia i planu Marshalla. Plan odbudowy państw europejskich po II wojnie światowej zakładał wsparcie w postaci dostaw surowców, żywności oraz kredytów. Pierwotnie George Marshall, sekretarz stanu USA, oferował takie wsparcie dla ZSRR i krajów satelickich, ale pomoc została odrzucona przez Stalina.

Mapa jest interaktywna. Po najechaniu na kraj przeczytasz szczegółwe dane i zobaczysz wykres z pomocą finansową.

Największym beneficjentem pomocy USA były: Wielka Brytania, Francja i Niemcy. Litwa została objęta szczególnym programem od połowy lat 90., USAID zaangażował się w rozwój rynku kapitałowego, samorządności i wolnych mediów. Patrząc na wsparcie dla krajów Trójmorza widać także solidny zastrzyk dla Chorwacji w 2001 r. Po śmierci nacjonalistycznego prezydenta Franjo Tudjmana w 1999 r., USIAD objął ten kraj szczególnym programem wsparcia na lata 2001 - 2007 budowania demokracji i organizacji pozarządowych. Na tym tle pomoc dla finansowa dla Polski miała charakter symboliczny. Na świecie roczna pomoc ekonomiczna w 2015 r. wyniosła 20 mld dol., a wsparcie militarne było na poziomie 11 mln dol. Największy zastrzyk dostaliśmy na początku naszego członkostwa w NATO. Stany Zjednoczone jednak od dawna zapowiadają obcięcie funduszy USAID.

Zobacz który prezydent Stanów Zjednoczonych odwiedzał Polskę i nasz region najczęściej.

Pokaż komentarzeDodaj komentarz