Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu
embed

Znaleźć miejsce w przedszkolu

Małopolskie samorządy starają się zapewnić jak najwięcej miejsc w przedszkolach.

W Krakowie do przedszkoli uczęszcza 978 na 1000 dzieci w wieku przedszkolnym. To więcej niż średnia dla Polski (811 dzieci). Co ciekawe, poza stolicą województwa są gminy, w których wskaźnik ten jest jeszcze wyższy. Np. w Limanowej do przedszkoli uczęszcza aż 1239 na 1000 dzieci. To możliwe, bo wielu rodziców zameldowanych poza tą miejscowością dowozi dzieci tam, gdzie pracuje. Z kolei w mniejszych miejscowościach wskaźnik jest znacznie niższy - w Białym Dunajcu do przedszkoli uczęszcza zaledwie 295 dzieci na 1000, bowiem rodzice wożą je do placówek w pobliskich miastach powiatowych: Zakopanem i Nowym Targu.

Problemy z dostępem do przedszkoli wynikają z zamieszania wokół reformy edukacji przeprowadzanej obecnie przez rząd. W 2016 r. blisko półtora tysiąca dzieci - głównie trzylatków - nie dostało się do krakowskich przedszkoli. To, że znalezienie miejsca będzie trudniejsze, stało się jasne, gdy rząd zaniechał obowiązku posyłania sześciolatków do szkół. Zostały w przedszkolach, blokując miejsca najmłodszym. Jeśli dziecko nie dostało się do przedszkola publicznego, rodzice mogą opłacić mu pobyt w przedszkolu prywatnym. W Krakowie takich placówek jest około 150.

Liczba przedszkolaków na tysiąc maluchów. Jak się ma do średniej dla całego kraju?

Grafika jest interaktywna. Po najechaniu na gminę odczytasz szczegółowe dane.

Uczniowie w klasach

Jeszcze w 2016 r. przeciętna klasa w krakowskiej podstawówce liczyła 20 uczniów przy średniej ogólnopolskiej wynoszącej 18. Najmniejszy tłok panował w Uściu Gorlickim - 11 uczniów w klasie, a największy w Mszanie Dolnej - 23 uczniów.

Sytuację zmieniła rządowa reforma edukacji likwidująca gimnazja. W tym roku szkolnym w krakowskich podstawówkach - podobnie jak w innych częściach kraju - zapanował tłok. Szkołom podstawowym przybyły właśnie najstarsze klasy. Dla wielu placówek oznacza to nawet o 120 uczniów więcej niż w czasach sprzed reformy. By rozładować tłok, lekcje w niektórych szkołach zaczynają się bardzo wcześnie rano - o godz. 7.10, zaś druga zmiana kończy lekcje popołudniami. 

Ilu uczniów przypada na jeden oddział w szkole podstawowej i jak to się ma do średniej krajowej?

Grafika jest interaktywna. Po najechaniu na gminę odczytasz szczegółowe dane.

Dobrzy małopolscy gimnazjaliści

Reforma edukacji likwiduje gimnazja. Tymczasem małopolscy gimnazjaliści świetnie wypadali na tle kraju. Na egzaminie z języka polskiego małopolscy uczniowie udzielili 71 proc. prawidłowych odpowiedzi. Średni wynik z języka ojczystego w całym kraju to 68 proc. Historię młodzi Małopolanie także znają lepiej niż ich koledzy w innych regionach. Średni wynik z tego przedmiotu w Polsce wyniósł 59 proc., a w Małopolsce - 62 proc. Wyniki egzaminu z przedmiotów przyrodniczych to odpowiednio 56 proc. w kraju i 59 proc. (w Małopolsce). Najsłabiej wypadła matematyka - 52 proc. to średnia w Polsce i 55 proc. w Małopolsce. Dobrze małopolscy gimnazjaliści poradzili sobie z językami obcymi. Na teście z języka francuskiego na poziomie podstawowym było aż 75 proc. poprawnych odpowiedzi, z angielskiego - 69, z rosyjskiego i hiszpańskiego - 68, z niemieckiego - 54 proc.

Egzaminu na zakończenie gimnazjum nie można oblać, ale dobry wynik decyduje o dostaniu się do lepszego liceum czy technikum. 

Jak w tym roku poradzili sobie gimnazjaliści na teście końcowym w porównaniu do wyników dla całego kraju?

Grafika jest interaktywna. Po najechaniu na gminę odczytasz szczegółowe dane.

A jak poszło tegorocznym maturzystom?

W tym roku małopolscy maturzyści okazali się najlepsi w Polsce - w tym województwie aż 83 proc. maturzystów zdało egzamin dojrzałości - w liceach i technikach. Jeszcze lepszy wynik zanotowano w samych małopolskich liceach ogólnokształcących. Tam zdawalność sięgnęła 88 proc.

Małopolska jest również zdecydowanym liderem pośród uczniów techników - tu maturę zdało 76 proc. uczniów.

Reforma edukacji, która likwiduje gimnazja i wydłuża naukę w szkołach podstawowych o dwa lata, spowoduje, że podczas rekrutacji do liceów o miejsca będą biły się dwa roczniki - pierwsi absolwenci podstawówek i ostatni gimnazjaliści. W Krakowie oznacza to o 5 tys. więcej kandydatów niż dotychczas.

Matura z języka polskiego

Grafika jest interaktywna, możesz zmienić widok przyciskiem. Po najechaniu na powiat odczytasz szczegółowe dane.

Matura z matematyki

Grafika jest interaktywna, możesz zmienić widok przyciskiem. Po najechaniu na powiat odczytasz szczegółowe dane.

Matura z języka angielskiego

Grafika jest interaktywna, możesz zmienić widok przyciskiem. Po najechaniu na powiat odczytasz szczegółowe dane.

Wyższe wykształcenie

Po maturze kolejnym krokiem dla wielu nastolatków są studia. Małopolskie uczelnie są na drugim miejscu w kraju - po szkołach mazowieckich - z największą liczbą absolwentów studiów wyższych.

Liczba absolwentów szkół wyższych i ich liczba na 10 tys. mieszkańców

Nasz raport podzieliliśmy na siedem obszarów tematycznych

Po kliknięciu w ikonę przejdziesz do kolejnych rozdziałów. Zapraszamy do lektury

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.